Technológia úpravne bazénovej vody

  • Post published:29. apríla 2019

V rámci projektu EHMK Košice 2013 bola počas prestavby budovy starej Krytej plavárne na budovu KUNSTHALLE zrekonštruovaná a zmodernizovaná chemická úpravňa bazénovej vody, ktorá slúži pre účely prevádzky letného Mestského kúpaliska. Táto technológia bola kompletne vymenená. V priestoroch chemickej úpravne je osadená nová špičková technológia zn. ASTRALPOOL. Ďalej sú tu osadené a prevádzkované dávkovacie stanice ASEKO, ktoré dávkujú určené kolagulanty do bazénovej vody. Takto upravená bazénová voda musí spĺňať všetky požadované parametre kvality vody pre verejné bazény. Chemická úpravňa vody a celé strojne zariadenie na úpravu bazénovej vody je riadené automatickou reguláciou s špeciálne vytvoreným softwarom pre toto kúpalisko. Ovládanie tohto zariadenia je riešené cez počítač správcu kúpaliska.