O nás

O Kúpalisku Rumanova

Na kúpalisku Mestská plaváreň Vám ponúkame v letnom období možnosť schladiť sa v troch vynovených bazénoch, využiť bazénové atrakcie. Pre najmenších máme detské ihrisko s pieskoviskom, šmýkačky a detské kolísadlá. V rámci areálu vám ponúkame široký výber teplých a studených jedál, chladených nápojov, nanukov a miešaných nápojov. Samozrejme naše kúpalisko je vybavené bezbariérovým vstupom, so sociálnym zariadením a sprchou pre imobilných návštevníkov. Naši návštevníci majú možnosť využiť obojsmerný vstup a výstup z areálu na multifunkčne športovisko, detské ihriská v rámci mestského parku.

História

Výstavba kúpaliska Mestská plaváreň v Košiciach sa začala v roku 1957 s výstavbou Očistných kúpeľov a krytého plaveckého bazéna s rozmermi 25 x12 m. V tej dobe Krytú plaváreň prevádzkovala Správa rekreačných a športových zariadení mesta Košíc. V roku 1962 bola dostavaná krytá plaváreň, v ktorej okrem 25 m bazéna boli ďalšie malé bazény s rozdielnou teplotou vody pre účely masáží a potreby sáun a vaňových očistných kúpeľov. V tom čase bola jednou z najmodernejších v celom Československu.

V areáli Krytej plavárne boli postavené  vonkajšie bazény a to plavecký bazén o rozmeroch 50 x 21 metrov s rovnakou hĺbkou vody 1,9 m a detský bazén s rozmermi 20 x 6 metrov. Z dôvodu odklonenia ramena rieky Hornád z ulice Štefánikova, kde sa v blízkosti nachádzala budova a areál Krytej plavárne, došlo na budove plavárne k statickým poruchám. Statické poruchy vyvrcholili prasknutím vnútorného 25 m bazénového telesa v polovici 80. rokov minulého storočia.

Odvtedy Krytá plaváreň aj s vonkajšími bazénmi bola mimo prevádzky. Mesto, ako vlastník budovy a pozemkov, poverilo spoločnosť Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (ďalej len TEHO s.r.o.), aby zabezpečila najnutnejšie stavebné úpravy na zabezpečenie statiky budovy plavárne a aby zrekonštruovala a sprístupnila vonkajšie bazény verejnosti ako letné kúpalisko Mestská plaváreň Rumanová.

Areál letného kúpaliska prešiel v roku 1994 do  správy mestského podniku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzením Košice (ďalej len TEHO), ktoré následne pristúpilo k rekonštrukcii areálu kúpaliska a k rekonštrukcii vonkajších telies bazénov. Oprava vonkajšieho telesa 50 m bazéna pozostávala hlavne z výmeny rozvodov bazénovej vody, z výmeny odpadových potrubí, zo zmeny bočných prielivov na horné prielivy, vylepšila sa hydroizolácia telesa, bola vykonaná rekonštrukcia technológie úpravne vody, rekonštrukcia technológie studne atď. Detský obdĺžnikový bazén bol kompletne zbúraný a postavil sa nový  – atypického oválneho tvaru. V tom čase bola technológia úpravne vody zn. CULIGEN a POMINENT. Vybudovali sa tu dočasné sociálne zariadenia a stánky rýchleho občerstvenia.

V roku 2012 bola vykonaná celková rekonštrukcia vonkajšieho areálu spolu so starou budovou bývalej Košickej krytej plavárni. Tá sa v rámci projektu EHMK prestavala na budovu KUNSTHALLE, ktorá dodnes slúži na usporadúvanie kultúrnych akcií, ako sú výstavy, koncerty a koná sa tu aj filmový festival ART FILM FEST. Súčasťou budovy KUNSTHALLE je aj nová úpravňa bazénovej vody pre účely prevádzky vonkajšieho letného kúpaliska. Súčasťou projektu EHMK bola aj revitalizácia mestského parku, v rámci ktorého sa pri vstupe na kúpalisko vybudovalo napr. detské ihrisko, ale aj nové zázemie /šatne, sprchy, WC/, ktoré v letných mesiacoch slúžia pre účely kúpaliska. V tom istom roku sme zabezpečili výstavbu nových priestorov bufetov a miestnosti prvej pomoci, zriadili sme novú pokladňu, napojenú na nový turniketový systém pre kontrolu vstupu.

V roku 2015 boli zmodernizované a zrekonštruované bazénové telesá detského a neplaveckého bazéna. Bolo rozhodnuté ponechať pôvodný atypický tvar, veľkosť bazénov a doplniť ich o vodné atrakcie. Došlo k výmene prívodných a cirkulačných potrubných rozvodov bazénovej vody, vybudoval sa chrlič vody, vodný hríb, vodný ježko a namiesto ostrovčeka v strede bazéna bol vybudovaný hojdací záliv. Osadené bazény boli z nehrdzavejúcej ocele.

V roku 2017-2018 bol zrekonštruovaný aj 50 m bazén. Do pôvodného železobetónového bazénového telesa bol po stavebných úpravách, pozostávajúcich okrem iného aj z rezania obvodného betónového základu telesa, vložený bazén z nehrdzavejúcej ocele. Hĺbka plaveckého bazéna bola z dôvodu nových dnových rozvodov znížená o dvadsať centimetrov, z 190 na 170 cm. Boli vymenené rozvody prívodu bazénovej vody a cirkulačné rozvody. Vymenili sa žľaby na odtok vody, rozvody úžitkovej a pitnej vody, dlažba okolo bazéna, osadili sa nové nerezové vane do brodítok, nové sprchy a osadila sa nová dlažba okolo bazéna. Celá rekonštrukcia 50 m bazéna prebiehala vo vysokom tempe a podarilo sa ju ukončiť v stanovenom termíne. Nová letná sezóna 2018 tak nebola ohrozená.

Technológia úpravne bazénovej vody

V rámci projektu EHMK Košice 2013 bola počas prestavby budovy starej Krytej plavárne na budovu KUNSTHALLE zrekonštruovaná a zmodernizovaná chemická úpravňa bazénovej vody, ktorá slúži pre účely prevádzky letného Mestského kúpaliska. Táto technológia bola kompletne vymenená. V priestoroch chemickej úpravne je osadená nová špičková technológia zn. ASTRALPOOL. Ďalej sú tu osadené a prevádzkované dávkovacie stanice ASEKO, ktoré dávkujú určené kolagulanty do bazénovej vody. Takto upravená bazénová voda musí spĺňať všetky požadované parametre kvality vody pre verejné bazény. Chemická úpravňa vody a celé strojne zariadenie na úpravu bazénovej vody je riadené automatickou reguláciou s špeciálne vytvoreným softwarom pre toto kúpalisko. Ovládanie tohto zariadenia je riešené cez počítač správcu kúpaliska.